OZ Dom nádeje

Poradenské, krízové centrum pre týrané matky s deťmi a rodiny v núdzi

Dávame do pozornosti dokumenty na základe požiadavky Ministerstva zdravotníctva SR pre efektívnejší boj s coronavírusom COVID-19

https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus-po-slovensky/

Hlavní partneri

Plán aktivít 2021

Vzhľadom k charakteru cieľovej skupiny, s ktorou pracujeme  sa snažíme zabezpečiť rodinám , matkám v núdzi s deťmi celoročnú podporu z hľadiska psychologickej pomoci, materiálnej pomoci ako aj právnej pomoci. Životné situácie rodín sú veľmi vážne a častokrát aj životu ohrozujúce. Každá aktivita pomáha rodine zlepšiť ich bežný život v zariadení, pomáha sa zamerať na konkrétny problém, situáciu, ktorá ťaží ich životy, dáva rodinám a deťom nový, lepší smer v ich živote, čo je podstatou pomoci rodinám núdzi. Každé dieťa aj napriek ťažkým životným udalostiam má prežiť detstvo spokojne a dôstojne, aby si pamätal čo najviac pekných chvíľ z detstva. 

September 2021

Škola volá - Rovnoprávnosť vo vzdelávaní

Správna príprava do školy dáva dieťaťu pri vzdelávaní pocit nie len istoty, ale učí ho aj zodpovednosti.

Školské pomôcky sú nevyhnutné k zvládnutiu školských povinností a požiadaviek, ktoré sú na deti v škole kladené.

Aj tento rok deti z nízkopríjmových rodín sú plne pripravené na edukáciu so všetkými školskými pomôckami.

Prajeme deťom aby sa im v ich školským výsledkoch darilo a školu brali nie len ako povinnosť, ale aj radosť.

Júl - August 2021

"Urobme si radosť" - výlet do ZOO kontakt Liptovský Mikuláš

Urobili sme si radosť a navštívili sme kontaktnú ZOO v Liptovskom Mikuláši. Vybrali sme práve túto ZOO z dôvodu, že deti si mohli pohladkať a zažiť kontakt s rôznymi zvieratkami. Spolu 20 detí so svojimi mama s nízkopríjmových rodín si mohli užiť toto dobrodružstvo. V rámci ZOO sme využili rôzne atrakcie, ktoré ponúka ako napr. loďky, kolotoč pre najmenšie deti, oddychový park, atď. Sme radi, že výlet sa deťom páčil a ukázal im život týchto zvieratiek, ktoré im spestrili tento ich deň. Najkrajšie okamihy by mali byť práve v detstve, aby si deti pamätali len to dobré. Výlet sa podaril na jednotku a tešíme sa zas o rok na ďalšie nové zážitky. Ďakujem, že sme tu mohli byť. 

August 2021

"Čarovný deň " - Návšteva kina 

Január - August 2021

Potravinová pomoc rodinám

V rámci celého roka sa snažíme rodinám zabezpečiť potravinovú pomoc, ktorá je veľmi potrebná v ich ťažkej sociálnej situácií. Potraviny sú základom pre zdravý vývin a zabezpečuje základnú potrebu života. Niekedy je veľmi ťažké zabezpečiť potraviny preto sme vytvorili projekt "Daruj jedlo" kde financie využijeme na nákup potravín. V tomto náročnom čase COVIDU je potrebné zabezpečiť ešte viac potravín, ktoré rodinám zabezpečia lepšiu kvalitu života a pomôže im v ich náročnej  finančno - sociálnej situácie. Každá pomoc je potrebná a uľahčí život rodinám. 

Plán aktivít 2020

December 2020 

"Čarovné Vianoce"

Aj v tento náročný čas, ktorí prežívame sa nám naplnili Čarovné Vianoce pre 45 detí z nízkopríjmových rodín. Vianoce sú vtedy keď viac ako slová hovorí naše srdce. Nechajme nádej rásť, aby deti mali nie len šťastné a veselé Vianoce, ale aby aj ich detstvo bolo šťastné a veselé. 

Pár čarovných momentov z Vianoc 

"Vianočný nákup rodinám v núdzi"

Aj napriek ťažkej situácií, ktorá je momentálne u nás sa nám podarilo zabezpečiť rodinám v núdzi nákup na štedrovečerný deň. Potravinovú pomoc pre rodiny v núdzi na obohatenie štedrovečerného stola zabezpečil a zakúpil  11. mechanizovaný prápor v Martine pod vedením pána Murína a jeho kolegov. Veľmi pekne Ďakujeme.

"Mikuláš, príď medzi nás"

Aj tento rok nás navštívil Mikuláš. Bolo to trošku organizačne iné, ale aj napriek tomu Mikuláš splnil svoje poslanie a daroval deťom plnú náruč prekvapenia. Sme radi, že sme ho mohli spoločne privítať a potešiť sa vzájomne, či príbehmi , milými slovami a sladkým prekvapením. Budeme sa tešiť opäť o rok  na teba Mikuláš.


September 2020

Škola volá - Rovnoprávnosť vo vzdelávaní

Správna príprava do školy dáva dieťaťu pri vzdelávaní pocit nie len istoty, ale učí ho aj zodpovednosti.

Školské pomôcky sú nevyhnutné k zvládnutiu školských povinností a požiadaviek, ktoré sú na deti v škole kladené.

Aj tento rok deti z nízkopríjmových rodín sú plne pripravené na edukáciu so všetkými školskými pomôckami a tento rok aj notbook, na lepšiu komunikáciu zo školou.

Prajeme deťom aby sa im v ich školským výsledkoch darilo a školu brali nie len ako povinnosť, ale aj radosť.

Práca s rodinami počas pandémie COVID - 19

Aj napriek tomu, že je koronavírus COVID - 19 pracujeme pre rodiny v núdzi v pôsobnosti nášho občianskeho združenia. Všetky plánované (hromadné)aktivity sú v čase koronavírusu pozastavené.

Nákup a donáška potravín do rodín je podľa stanovených hygienických podmienok, každá rodina má svoj stanovený čas.

Sociálne poradenstvo budeme poskytovať telefonicky alebo e-mailom.
- na tel. č 📲0940 316 354
alebo
-e-mailom 📧 ozdomnadeje@gmail.com

Vzdelávací seminár s názvom Ochrana zdravia v komunite pred aktuálnym vírusom COVID-19.

Dňa 8.4.2020 prebehol v Martine vzdelávací seminár s názvom Ochrana zdravia v komunite pred aktuálnym vírusom COVID-19. Išlo o workshop k schválenému projektu Vytvorenie medzisektorovej platformy pre zlepšenie miestnych a regionálnych politík pre rodiny v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, kód projektu 314011L913.

Vzdelávania sa zúčastnili klientky ženy samo živiteľky, dôchodkyne, ktoré sú v tomto čase najviac ohrozené a je potrebné, aby boli v tomto čase nie len správne informované, ale hlavne chránené. Vzdelávanie sa nieslo v prísnych zdravotno bezpečnostných a hygienické podmienkach. Odovzdaním dezinfekčných prostriedkov , rúšok sme tak ich bezpečnosť ešte zvýšili.

V úvode sme klientkám v skratke predstavili čo potrebujeme vedieť o víruse COVID-19, s koronavírusom sa nakoniec stretne úplne každý. O tom, či nakoniec ochorie, alebo nie rozhodne to, akú veľkú dávku toho vírusu dostane, v akej kondícii bude vírus a v akej kondícii bude človek. Spoločné priestory bytu/domu sú to najvhodnejšie miesto, kde môžeme spoločne bojovať proti šíreniu vírusu. Pravidelné dezinfikovanie kľučiek na dverách a výťahovej kabíny chráni všetkých obyvateľov. A je veľmi rozumné predpokladať, že keď ochorie jeden sused, dostaneme to takmer všetci vo vchode, pravdepodobne ešte skôr, než dotyčný zistí že je chorý. Odporúčaním pre klientky je najlepšie zdržiavať sa vo svojom byte dodržiavať prísne hygienické podmienky ako časté umývanie rúk, dezinfikovanie vnútorných, ale aj vonkajších priestorov bytu, kľučiek . Dodržanie všetkých potrebných opatrení chránime nie len seba, ale aj ostatných.

Ešte raz všetkým ĎAKUJEME a buďte zdraví.


Plán aktivít 2019

Cieľom našich aktivít je nie len vyplniť dieťaťu voľné dni, ale prinavrátiť deťom detstvo, ktoré často prekračujú ,či už z dôvodu, že rodina nemá dostatočné financie, sú z viac početnej rodiny, starajú sa o mladších súrodencov, sú v ťažkých životných situáciách a ostatné faktory, ktoré ovplyvňujú detstvo detí. každá aktivita nie len učí dieťa osobnostne rásť, ale dáva im nový význam v ich živote, radosť, zábavu, dobrodružstvo a šťastné detstvo. Každé dieťa aj napriek ťažkým životným udalostiam má prežiť detstvo spokojne a dôstojne.

December 2019

"Rozpoviem ti Vianočný príbeh"

Vianoce sú časom radosti a pokoja, časom, ktorý je sviatočný. Mnohé rodiny a deti však nezažívajú toľko radosti a šťastia. Projekt "Rozpoviem ti Vianočný príbeh" patrí rodinám v núdzi, ktoré sa ocitli v ťažkých životných situáciách. Najdôležitejšie je aby deti mali svoje detstvo, šťastné detstvo. Vianoce patria do života každého z nás a hlavne patria deťom. Aj tento rok deti v núdzi zažijú skutočné Vianoce, ktoré prežijú šťastne a pokojne. Každé jedno prianie, ktoré si dieťa napíše bude darom od nás pre nich. Nič nemá väčšiu hodnotu ako splnený malý detský sen. Ďakujeme každému kto sa bude na tomto projekte pre deti v núdzi podieľať.

V rámci Decembra naše deti navštívi aj Mikuláš, ktorý rozpovie svoj dlhý príbeh, na konci ktorého každý dostane sladký balíček. Tešíme sa na teba Mikuláš.

September 2019

"Škola je zábava"

Zvýšenú pozornosť budeme venovať deťom zo sociálne slabších rodín a z málo podnetného prostredia, spolupráca s triednymi učiteľmi a rodičmi pri ich vzdelávaní, aby škola pre ich deti bola zábava a nie stres. Často sa stáva, že rodinám chýbajú financie na štúdium ich školy, nie len na školské poplatky, ale aj zakúpenie potrebných učebníc. Nákupom školských pomôcok zabezpečíme deťom nie len výbavu na ich edukáciu, ale tiež predídeme sociálnym rozdielomv škole.

August 2019

"Výlet v srdci prírody"

Ako každý rok realizuje v rámci nášho občianskeho združenia výlet s rodinami v núdzi. Naším cieľom je, aby deti mali zážitok so svojou mamou, starou mamou, ktoré sú pre rodiny v núdzi silným emotívnym zážitkom. OZ Dom nádeje sprostredkuje výlet pre matky v núdzi a tým spojíme nielen spoločné chvíle rodiny , ale aj zážitky, ktoré budú zdieľať ako rodina. Radi by sme navštívili opäť krásy nášho Slovenska kde deti spoznajú nové miesta, pamiatky, históriu. Veľmi sa tešíme na toto nové dobrodružstvo, ktoré spoločne zažijeme.

Júl 2019

"Táboráčik"

Aj tento rok sa budú tešiť deti z OZ Dom nádeje na Tábor, ktorý je nie len odmenou za ich vytrvalosť v škole, ale aj oddychom, dobrodružstvom a pekným zážitkom ich detstva. Deti si obohatia svoje detstvo o nové kamarátstva, nové zážitky a spomienky, ktoré sú pre deti veľmi dôležité a potrebujú ich prežívať. Tábor odovzdáva deťom hodnotné zážitky.

Jún 2019

"Aj ja som dieťaťom"

V mesiaci jún nás čaká oslava ku dňu detí, počas ktorej prežijú deti z oslabeného sociálneho prostredia dobrodružstvo v krásnom prostredí plné hier, zábavy a nových zážitkov v ich často neľahkých životných situáciách. Dobrodružstvo je súčasťou detstva s nekonečnými zážitkami a novými kamarátstvami. Počas tohto dňa na nás čaká iba zábava, na ktorú sa už deti veľmi tešia.

Máj 2019

" Integrácia sociálne slabých a znevýhodnených do spoločnosti"

V rámci mesiaca Máj organizujeme pracovnú skupinu, ktorá bude poukazovať na neustály problém integrácie sociálne slabých do spoločnosti. Starostlivosť o túto sociálnu skupinu si vyžaduje nie len ľudský prístup, ale hľadanie možností a riešení ich správnej integrácie. Integrácia týmto rodinám poskytuje vyšší a kvalitnejší stupeň adaptácie, čo je hlavným cieľom integrácie sociálne slabých.

Vzhľadom na to, že Integrácia sociálne slabých a znevýhodnených do spoločnosti je veľmi aktuálna je potrebné hľadať nové metódy, ktoré uľahčia ich život a sociálny status.

Apríl 2019

"Maľovaná veľká noc"

Veľká noc predstavuje nielen množstvo tradícií a zvykov, ale i veľa zábavy, osláv a prvé jarné dni. Pre deti sú tieto sviatky vzácne a krásne ako Vianoce. Tešia sa veľmi, pretože sú výnimočné, pestré a veselé, plné zaujímavých činností. A to práve vďaka tradíciám a rôznym veľkonočným zvykom. Veď ktorému dieťaťu by sa nepáčili maľované vajíčka, kuriatka, zajačiky, vyfarbovanie a zdobenie, či šibanie a oblievanie? Tešíme sa tvorivé dielne, ktoré strávime spoločne pri tvorbe rôznych veľkonočných predmetov.

Marec 2019

"Kino je náš kamarát"

V mesiaci Marec navštívime kino s deťmi, aby sme im opäť spríjemnili ich voľný čas po škole a dali deťom ň príjemný program s obľúbenými rozprávkovými postavičkami, ktoré sú pre deti často veľkou inšpiráciou. Kino je nie len veľkou zábavou, ale aj dobrodružstvom. Pekný zážitok v deťoch vytvorí príjemný pocit, ktorý deťom vracia často ich stratený úsmev na tvári.

JANUÁR 2019

"Lyžiarik"

OZ Dom nádeje v rámci Jarných prázdnin a programu "Lyžiarik" zorganizuje lyžiarsky výcvik za pomoci inštruktorov v lyžiarskom stredisku. Cieľom je naučiť sa lyžovať a priniesť deťom zo sociálne oslabeného prostredia nové zručnosti, veľa zábavy a taktiež umožniť deťom zážitok z ich prvého lyžovania lyžovania , ktoré si nemôžu finančne dovoliť absolvovať lyžiarsky výcvik v školách.Plán aktivít 2018

Cieľom aktivít je  vyplniť dieťaťu voľné dni, aby sa deti netúlali bezducho po ulici, ale aby svoj čas vyplnili správne, rozvíjali svoje pohybové aktivity a rozvíjali aj svoje vedomosti. Pomocou hier a aktivít naučiť deti ako v sebe prelomiť jeho uzavretosť a ukázať, čo všetko dobré je v ňom a vedieť to použiť.


"Deň detí" - 8. júna 2018

V mesiaci jún zorganizujeme s rodinami a ich deťmi opekačku,  ktorá bude v rámci oslavy dňa detí a uskutoční sa v príjemnom prostredí blízko lesa kde budú pre deti pripravené aj rôzne hry, pri ktorých môžu spoločne tráviť chvíle so svojou rodinou. Čaká nás veľa zábavy a nebudú chýbať aj súťaže so sladkou odmenou. Tešíme sa.


"Tábor na nás čaká" - 25.6. 2018

Tábor je miesto, ktoré ponúka veľa veľa  dobrodružstva a taktiež nové priateľstvá. Snažíme sa preto pomôcť zabezpečiť deťom z nízkopríjmových rodín, aby prežili skutočné zážitkové leto. Deti si obohatia svoje detstvo o pekné zážitky a spomienky, ktoré sú pre deti veľmi dôležité.  Aj tento rok sa naše deti zúčastnia táborov cez rádio expres a nadáciu Markíza. 


"Oslava ukončenia školy" 29.6. 2018

V rámci mesiaca nás čaká s deťmi ukončenie školského roku, ktorá ako každý rok bude oslava v Mc donalde pri spoločnom obede. Spoločne tak zahájime začiatok prázdnin, ktoré si spoločne užijeme v rámci aktivít, ktoré nás počas leta čakajú.

"Prázdniny bez predsudkov" 10. 7. 2018

V rámci leta sa zorganizuje " Výlet na Liptov"pre deti a ich mamy, ktoré sú v pôsobnosti nášho občianskeho združenia. Čaká nás túlanie sa cez Liptov počas ktorého si prejdeme zábavnú Tricklandiu, spoznáme krásy a zákutia Stanišovskej jaskyne. Veľkým zážitkom bude návšteva Mincovníčkovo kde si deti môžu nie len vypočuť históriu výroby mincí, ale si môžu sami vyskúšať mincu vyrobiť. Tešíme sa.


" Škola volá " 22.8. 2018

V rámci nášho projektu " Škola volá" sa v mesiaci august uskutoční nákup školských pomôcok pre deti z nízkopríjmových rodín, aby sa vyrovnali nie len sociálne rozdiely, ale aby dieťa začalo školu pripravené zo všetkým ako správny žiak. Školské pomôcky budeme distribuovať osobne do 20 rodín, ktoré sú v pôsobnosti nášho Občianskeho združenia. 


"Chodíme do školy, ale aj do kina" 1.10-31.10

V mesiaci október navštívime kino s deťmi, aby sme spríjemnili nie len ich voľný čas, ale urobili deťom príjemný program s obľúbenými rozprávkovými postavičkami, ktoré sú pre deti často veľkou inšpiráciou. Kino je veľkou zábavou a  veríme, že si deti odnesú pekný zážitok a naučili sa, že nie len v rozprávke to končí šťastne, ale aj v živote.

"Tvorivé Vianočné dielne" 26.11.2018

V mesiaci November budeme spoločne s deťmi realizovať tvorivé vianočné dielne počas ktorých si budú deti vyrábať rôzne vianočné predmety, svietniky pohľadnice pre mamu, či vianočné prianie pre Ježiška. Tvorivé dielne prinášajú deťom nie len radosť a tvorivosť, ale prebúdzajú v nich príchod najkrajších sviatkov v roku a to sú Vianoce.


"Mikuláš" 7.12.2018

V mesiaci December čakáme príchod Mikuláša, ktorý príde aby sa s deťmi porozprával o ich radostiach, starostiach a zistil, kto najviac počúval a tiež aj pomáhal. Mikuláš so svojím čertom a anjelom prinesie veľa radosti a sladký balíček. Tešíme sa na Teba Mikuláš