OZ Dom nádeje

Poradenské, krízové centrum pre týrané matky s deťmi a rodiny v núdzi

Pomoc ♥ , ktorá dáva nádej

Od roku 2012 pomáhame začleniť sa do života týraným ženám s deťmi a rodinám ohrozeným násilím v podpornom bývaní-byt krízovej intervencie.

S vďakou oceňujeme podporu a pomoc pre spoločné potreby detí i všeobecné potreby rodín v núdzi. Iba spoločne zmeníme osudy matiek /jedno rodičov a pomôžeme im, aby ich budúcnosť bola krajšia a plno hodnotnejšia.

Hlavní partneri

Silná sieť sociálnej pomoci rodinám v náročných životných situáciách. 

Existuje množstvo rôznych spôsobov, ako podporiť rodiny v náročných časoch. Mať silný vzťah s rodinami je kľúčom k tomu, aby sme vedeli, čo potrebujú, aké zdroje a príležitosti by im pomohli tieto potreby splniť a ako ich podporiť a posilniť, aby úspešne zvládli budúce výzvy. Mnohé rodiny sa ocitnú v náročnej situácií z dňa na deň a je potrebná silná sieť sociálnej pomoci. V rámci projektu Family - rodina na prvom mieste pomoc o finančnú pomoc prijali aj mamičky Alexandra, Simona a Beatka, ktorím financie pomohli na zaplatenie nájmu v náročnej životnej situácií, pomoc prišla aj mamičke Števke, ktorej pomoc pomohla nakúpením nábytku. Nadácia J&T je príležitosťou zmeniť osudy a životy mnohých jednotlivcov, rodín. Je to šanca pomôcť ľuďom v núdzi v dôsledku rôznych životných kríz, udalostí alebo iných životných okolnosti. Stále je pre nich nádej. V ťažkých obdobiach života len spoločné úsilie a podpora dávajú nádej nezlomiť sa a uvedomiť si, že život ide ďalej. Každá pozitívna zmena mení život k lepšiemu, nebojte sa urobiť prvý krok.

Aktuality

"Naším cieľom je pomôcť rodinám uzdraviť sa, postaviť sa na nohy a začať prestavovať svoj život"

Pre osamelú matku s viacerými deťmi je veľmi ťažké nájsť si ubytovanie a udržať si ho. Vždy tu hrozí, že sa dostane do krízového centra a situácia sa nikde neposunie a nikdy sa nezmenní. Násilie v rodinách stúpa, rozvodovosť rastie a mnohé jednorodičovské rodiny sa ocitnú v hlbokom začarovanom kruhu. Naše skúsenosti ukazujú, že sa to dá zmeniť. Dávame rodinám správnu podporu a pomoc, deťom šancu na lepšie a krajšie detstvo a prostredníctvom správneho usmerňovania a sprevádzania môžu vyrastať v pokojnom rodinnom prostredí. Práve Nadácia J&T je neoceniteľným prínosom pre našu prácu, realizáciou projektu "Pre šťastnejšie rodinné príbehy" vieme pomôcť rodinám/ jednorodičom budovať šťastnejší život z lepšími koncami. Nezabúdajme, že nádej je vždy.

Nebojte sa urobiť lepšiu zmenu v živote a požiadať nás o pomoc.

Veľká noc 2024

Pokojné veľkonočné sviatky Vám zo srdce želá OZ Dom nádeje

Ďakujeme všetkým, ktorí sa v uplynulých rokoch rozhodli podporiť naše občianske združenie v prospech detí a rodín ohrozených chudobou, násilím a inými sociálnymi situáciami. Budeme veľmi radi ak podporíte našu činnosť aj v súčasnosti. Premeňte Vaše 2% na radosť detí v núdzi.

Ďakujeme, že ste s nami. . .

...N Á D E J sa usmieva a prichádza na prahu nového roka, aby zašepkala všetkým nám: Buď šťastnejší a plný nádeje . . .

Darované Vianoce. Vianočná radosť deťom v núdzi

Vianoce sú časom zázraku, ktorý treba pripomínať každý deň, lebo kde je zázrak je šťastie aj nádej. . . 

"Buď vianočným anjelom"

Prichádza k nám najkrajší čas roka, čas pokoja, radosti, ale aj nádeje. Nie je však samozrejmosť, že Vianoce prežívame radosť či potešenie týchto dní. Sú medzi nami tí, ktorí nezažili v živote skutočné chvíle radosti, či potešenia. Je tak nesmierne dôležité rozdávať nádej okolo seba a byť na blízku tým, ktorí to z rôznych dôvodov nezažívajú.

Projekt "Buď vianočným anjelom" je venovaný deťom v núdzi, ktorý veľmi potrebujú do života svojho anjela. Vianočný anjel ponúka potešiť detské srdcia a dať im nádej, že Vianoce sú pre všetkých a to je pravé čaro Vianoc.

Malý darček, veľká radosť je hlavným mottom projektu, ktorý hľadá vianočných anjelov, ktorí chcú a môžu podporiť deti v núdzi. Podporením kúpy nálepky "Si vianočným anjelom" v ľubovoľnej sume znásobí Vianoce rodinám v núdzi a dá deťom nádej na pravé čaro Vianoc - čo viac si môže dieťa priať ako svojho vianočného anjela mať. . .

Ďakujeme


Mikuláš 2023

Ďakujeme Ti sv. Mikuláš, že si prišiel k nám aj tento rok, že si  v našich srdciach opäť zanechal  krásnu spomienku. Odkaz sv. Mikuláša pozná asi každý z nás, jednoducho a s láskou prežiť každý náš čas. Stáť bližšie pri tých, čo nás potrebujú. Tešíme sa na Teba opäť o rok 

Plán aktivít 2023

Málokto z nás si vie predstaviť, že by jeho rodina ostala v kríze, v ťažkosti či v beznádeji.  A predsa sa to deje. U niekoho dlhodobo, u niekoho z dňa na deň a ostáva tak matka/rodina v ťažkej kríze. Začína kolotoč , z ktorého niet úniku. Naším cieľom je práve pomáhať rodinám/ matkám v kríze, ktorí často stratia všetko, naučiť sa nielen prijať situáciu, ale aj s ňou aj začať bojovať. V našom poradenskom centre sa snažíme, aby kríza ustála a život sa vrátil do stability. Často sú to mesiace , ale aj roky, kým sa matka postaví na vlastné nohy a začne žiť svoj život spolu s deťmi. Ak chceme, aby naše deti mali dobrý život, potrebujú už správny základ v detstve. Iba spoločne vytvoríme sieť pomoci rodinám, ktoré nás potrebujú. Ďakujeme všetkým kto túto myšlienku bude  zdieľať s nami a bude sa podieľa na jej realizácií.

♥♥♥

Dar je úprimnosť. Dar je znakom zrelosti a meradlom hodnoty mnohých ľudí.

Naše spoločné ♥Leto 2023

"Skutočné šťastie je užívať si prítomnosť bez obáv z toho, čo prinesie budúcnosť"

/Seneca/

Spoločné chvíle nám prinesú vždy nie len nové zážitky, ale aj poznatky.  Deti sa zabávajú, vytvárajú sa nové kamarátstva, ktoré sú veľmi dôležité, lebo detstvo je radosť z nových vecí.

LETO BEZ PREDSUDKOV - Spoločný výlet potulkami Terchovou 

 "Leto bez predsudkov" 23.8.2023 
- Spoločná fotka na soche Jánošíka
- Janošíkove dolné diery
- Podžiar
- Vrátna dolina
Výlet splnil všetky očakávania, deti mali možnosť previesť sa terchovským vláčikom, ktorý nás sprevádzal po krásach Terchovej kde sme počas jazdy nielen videli krásy okolia , ale dozvedeli sme sa rôzne zaujímavosti z histórie. Naša cesta pokračovala pešo do Jánošíkových dier, Podžiaru a Vrátnej doliny. Výlet sme ukončili spoločným obedom v Hoteli Boboty a vydali sme sa domov.  
Veľkí, malí, najmenší zvládli sme to spoločne. Bolo to miestami náročné ,ale šťastní v cieli. . .
Bol to naozaj krásny zážitok. 
Výlet sme zrealizovali vďaka podpore Nadácií JT. Ďakujeme

Tešíme sa opäť o rok♥

Veselý deň - Bowling, motokáry

Prázdniny zahájené♥

Deň RDINY 15.5. 2023

Veľká noc 2023

Veľká noc je veľmi dôležitá. Je to druhá šanca. Každý z nás potrebuje v živote druhú šancu, šancu na lepší-dôstojnejší život ako aj šancu na prijatie v živote. Nik z nás neznamená viac či menej, všetci sme prišli na tento svet rovnakou cestou, tak ňou spoločne aj kráčajme.

Pokojné Veľkonočné sviatky 2023

2% z dane - spoločne vykúzlime viac 

Ak niečo sľúbime, dodržme svoje slovo. Je to veľmi dôležité pre niekoho, kto v nás verí.

Darujte Vaše 2 percenta deťom, ktoré si zaslúžia mať krajšie a pokojnejšie detstvo. 

Dieťa je pre svoju matku silou a dieťa pre matku nádejou. Spoločne vykúzlime viac... 

 *️**...N Á D E  J sa usmeje na p r a h u roka, kto príde a š e p k á: Buď š ť a s t n e j š í... ***

Plán aktivít 2022

pomáhať rodinám/ matkám v kríze ako aj pomoc tým, ktorí stratili domov z dôvodu vojny po stránke psychologickej, právnej, sociálnej. Pomáhať môžeme len vďaka tým, ktorí sa podieľajú na tejto pomoci rodinám. Ďakujeme za každú Vašu pomoc.

Keď sú Vianoce Vianocami - Vianočná radosť deťom v núdzi

Vianoce sú Vianočný zázrak, ktorý treba pripomínať každý deň, lebo kde je šťastie tam je nádej.

Mikuláš 2022 + tvorivé dielne

Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary. Nadelí nám veľa radosti a tiež čižmu plnú sladkostí. V rámci našej aktivity "Mikuláš príde aj k nám" sme si spestrili program tvorivou aktivitou kde si deti pripravili pekné kresby pre sv. Mikuláša. Deti si tiež mohli vyrobiť ozdoby z tvarovacej hmoty, ktoré s nimi prišli vyrobiť študentky 4 ročníka Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, ktoré budú ozdobovať stromček k udalosti Zimný strom JLF. Tvorivé dielne spríjemnil príchod sv. Mikuláša, ktorý spríjemnil náš spoločný čas.

Ďakujeme Ti sv. Mikuláš, že si prišiel k nám a v našich srdciach opäť krásnu spomienku zanechal. Odkaz sv. Mikuláša pozná asi každý z nás, jednoducho a s láskou prežiť každý náš čas. Stáť bližšie pri tých, čo nás potrebujú. Tešíme sa na Teba opäť o rok

* *Vianočná radosť * *

"Vianoce sú láska. Zakaždým keď ľúbime, zakaždým, keď darujeme, sú Vianoce" /D. Evans/

Vianočná radosť pre 50 detí z nízkopríjmových rodín. Vianoce sú vtedy keď viac ako slová hovorí naše srdce. Nechajme nádej rásť, aby deti mali nie len šťastné a veselé Vianoce, ale aby aj ich detstvo bolo šťastné a veselé.  

Škola volá 

Naše spoločné ♥Leto 2022

Jedna z nejlepších vecí na cestovaní je zistenie, koľko mnoho dobrých, milých ľudí tam vonku je." /Edith Wharton/

Spoločné chvíľe nám priniesli nie len nové zážitky, ale aj poznatky. 

Tešíme sa opäť o rok.   

LETO BEZ PREDSUDKOV - Spoločný výlet ♥

"Leto bez predsudkov"30.8.2022 potulkami s deťmi Liptovský Mikuláš
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Galéria ILÚZIA
Kráľovstvo HRABOVO 

Spoločné chvíľe nám priniesli nie len nové zážitky, ale aj poznatky.

Jedna z nejlepších vecí na cestovaní je zistenie, koľko mnoho dobrých, milých ľudí tam vonku je." Edith Wharton
Tešíme sa opäť o rok ♥

Veselý deň - Bowling, motokáry

Kino 

Keď deti majú svoj ♥DEŇ

1.JÚN DEŇ DETÍ

Nezabúdajme sa tešiť, nezabúdajme snívať a nezabúdajme byť ako deti - každý deň v roku. Deň detí sme si užili, tak ako má byť - s radosťou, s úsmevom .Každý takýto deň je darom pre nás všetkých, žime v láske a miery.

PROJEKT ...VIDÍM...SRDCOM...POMÁHAM ♥

Projekt vidím...srdcom...pomáham je zameraný na nákup trvanlivých potravín matkám s deťmi v núdzi, matkám/ rodinám, ktoré prišli z Ukrajiny z dôvodu vojny. V rámci nášho pôsobenia sa pomoc zameriava aj na matky, rodiny odídencov. Situácia je veľmi ťažká nie len po psychickej stránke, ale hlavne finančnej. Naše občianske združenie sa zameriava na všetky stránky pomoci - psychologické, právne, materiálne, aby sa situácia rodín, ktoré prežívajú veľkú krízu stabilizovala a získala nádej na lepšie dni.

Každá pomoc je veľmi potrebná nakoľko sú dni kedy je potrebné zabezpečiť viac potravín do rodín, ktoré to potrebujú hneď, čím sa situácia mení na skutočne krízovú situáciu. Dôstojnosť života mnohých rodín je veľmi slabá, ale spoločne môžeme zmeniť život na nádej, bezmocnosť na odvahu a smútok na radosť.

Viac na www.ozdomnadeje.sk

ĎAKUJEME za každú pomoc.

Želáme všetkým všetko dobré do nového Roku 2022. Veľa pokojných dní a spoločnú spoluprácu na zlepšenie dôstojnosti života matiek/rodín v núdzi.
Želáme všetkým všetko dobré do nového Roku 2022. Veľa pokojných dní a spoločnú spoluprácu na zlepšenie dôstojnosti života matiek/rodín v núdzi.

Plán aktivít 2021 ♥

Vzhľadom k charakteru cieľovej skupiny, s ktorou pracujeme  sa snažíme zabezpečiť rodinám , matkám v núdzi s deťmi celoročnú podporu z hľadiska psychologickej pomoci, materiálnej pomoci ako aj právnej pomoci. Životné situácie rodín sú veľmi vážne a častokrát aj životu ohrozujúce. Každá aktivita pomáha rodine zlepšiť ich bežný život v zariadení, pomáha sa zamerať na konkrétny problém, situáciu, ktorá ťaží ich životy, dáva rodinám a deťom nový, lepší smer v ich živote, čo je podstatou pomoci rodinám núdzi. Každé dieťa aj napriek ťažkým životným udalostiam má prežiť detstvo spokojne a dôstojne, aby si pamätal čo najviac pekných chvíľ z detstva. 

December 2021

"Čarovné Vianoce" 

Aj v tento náročný čas, ktorí prežívame naplníme priania v Čarovných Vianociach pre detí z nízkopríjmových rodín. Vianoce sú vtedy keď viac ako slová hovorí naše srdce. Nechajme nádej rásť, aby deti mali nie len šťastné a veselé Vianoce, ale aby aj ich detstvo bolo šťastné a veselé.

"Vianoce sú láska. Zakaždým keď ľúbime, zakaždým, keď darujeme, sú Vianoce" /D. Evans/

December 2021

"Vianočný nákup rodinám v núdzi"

Aj napriek ťažkej situácií, ktorá je momentálne u nás  zabezpečíme aj tento rok  rodinám v núdzi nákup na štedrovečerný deň. Potravinovú pomoc pre rodiny v núdzi na obohatenie štedrovečerného stola im pomôže prekonať ich ťažké dni a spríjemnia najkrajšie sviatky roka. 

September 2021

Škola volá - Rovnoprávnosť vo vzdelávaní

Správna príprava do školy dáva dieťaťu pri vzdelávaní pocit nie len istoty, ale učí ho aj zodpovednosti.

Školské pomôcky sú nevyhnutné k zvládnutiu školských povinností a požiadaviek, ktoré sú na deti v škole kladené.

Aj tento rok deti z nízkopríjmových rodín sú plne pripravené na edukáciu so všetkými školskými pomôckami.

Prajeme deťom aby sa im v ich školským výsledkoch darilo a školu brali nie len ako povinnosť, ale aj radosť.

Júl - August 2021

"Urobme si radosť" - výlet do ZOO kontakt Liptovský Mikuláš

Urobili sme si radosť a navštívili sme kontaktnú ZOO v Liptovskom Mikuláši. Vybrali sme práve túto ZOO z dôvodu, že deti si mohli pohladkať a zažiť kontakt s rôznymi zvieratkami. Spolu 20 detí so svojimi mama s nízkopríjmových rodín si mohli užiť toto dobrodružstvo. V rámci ZOO sme využili rôzne atrakcie, ktoré ponúka ako napr. loďky, kolotoč pre najmenšie deti, oddychový park, atď. Sme radi, že výlet sa deťom páčil a ukázal im život týchto zvieratiek, ktoré im spestrili tento ich deň. Najkrajšie okamihy by mali byť práve v detstve, aby si deti pamätali len to dobré. Výlet sa podaril na jednotku a tešíme sa zas o rok na ďalšie nové zážitky. Ďakujem, že sme tu mohli byť. 

August 2021

"Čarovný deň " - Návšteva kina 

Január - August 2021

Potravinová pomoc rodinám

V rámci celého roka sa snažíme rodinám zabezpečiť potravinovú pomoc, ktorá je veľmi potrebná v ich ťažkej sociálnej situácií. Potraviny sú základom pre zdravý vývin a zabezpečuje základnú potrebu života. Niekedy je veľmi ťažké zabezpečiť potraviny preto sme vytvorili projekt "Daruj jedlo" kde financie využijeme na nákup potravín. V tomto náročnom čase COVIDU je potrebné zabezpečiť ešte viac potravín, ktoré rodinám zabezpečia lepšiu kvalitu života a pomôže im v ich náročnej  finančno - sociálnej situácie. Každá pomoc je potrebná a uľahčí život rodinám. 

Plán aktivít 2020

December 2020 

Práca s rodinami počas pandémie COVID - 19

Aj napriek tomu, že je koronavírus COVID - 19 pracujeme pre rodiny v núdzi v pôsobnosti nášho občianskeho združenia. Všetky plánované (hromadné)aktivity sú v čase koronavírusu pozastavené.

Nákup a donáška potravín do rodín je podľa stanovených hygienických podmienok, každá rodina má svoj stanovený čas.

Sociálne poradenstvo budeme poskytovať telefonicky alebo e-mailom.
- na tel. č 📲0940 316 354
alebo
-e-mailom 📧 ozdomnadeje@gmail.com

Vzdelávací seminár s názvom Ochrana zdravia v komunite pred aktuálnym vírusom COVID-19.

Dňa 8.4.2020 prebehol v Martine vzdelávací seminár s názvom Ochrana zdravia v komunite pred aktuálnym vírusom COVID-19. Išlo o workshop k schválenému projektu Vytvorenie medzisektorovej platformy pre zlepšenie miestnych a regionálnych politík pre rodiny v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, kód projektu 314011L913.

Vzdelávania sa zúčastnili klientky ženy samo živiteľky, dôchodkyne, ktoré sú v tomto čase najviac ohrozené a je potrebné, aby boli v tomto čase nie len správne informované, ale hlavne chránené. Vzdelávanie sa nieslo v prísnych zdravotno bezpečnostných a hygienické podmienkach. Odovzdaním dezinfekčných prostriedkov , rúšok sme tak ich bezpečnosť ešte zvýšili.

V úvode sme klientkám v skratke predstavili čo potrebujeme vedieť o víruse COVID-19, s koronavírusom sa nakoniec stretne úplne každý. O tom, či nakoniec ochorie, alebo nie rozhodne to, akú veľkú dávku toho vírusu dostane, v akej kondícii bude vírus a v akej kondícii bude človek. Spoločné priestory bytu/domu sú to najvhodnejšie miesto, kde môžeme spoločne bojovať proti šíreniu vírusu. Pravidelné dezinfikovanie kľučiek na dverách a výťahovej kabíny chráni všetkých obyvateľov. A je veľmi rozumné predpokladať, že keď ochorie jeden sused, dostaneme to takmer všetci vo vchode, pravdepodobne ešte skôr, než dotyčný zistí že je chorý. Odporúčaním pre klientky je najlepšie zdržiavať sa vo svojom byte dodržiavať prísne hygienické podmienky ako časté umývanie rúk, dezinfikovanie vnútorných, ale aj vonkajších priestorov bytu, kľučiek . Dodržanie všetkých potrebných opatrení chránime nie len seba, ale aj ostatných.

Ešte raz všetkým ĎAKUJEME a buďte zdraví.


Plán aktivít 2019

Cieľom našich aktivít je nie len vyplniť dieťaťu voľné dni, ale prinavrátiť deťom detstvo, ktoré často prekračujú ,či už z dôvodu, že rodina nemá dostatočné financie, sú z viac početnej rodiny, starajú sa o mladších súrodencov, sú v ťažkých životných situáciách a ostatné faktory, ktoré ovplyvňujú detstvo detí. každá aktivita nie len učí dieťa osobnostne rásť, ale dáva im nový význam v ich živote, radosť, zábavu, dobrodružstvo a šťastné detstvo. Každé dieťa aj napriek ťažkým životným udalostiam má prežiť detstvo spokojne a dôstojne.

December 2019

"Rozpoviem ti Vianočný príbeh"

Vianoce sú časom radosti a pokoja, časom, ktorý je sviatočný. Mnohé rodiny a deti však nezažívajú toľko radosti a šťastia. Projekt "Rozpoviem ti Vianočný príbeh" patrí rodinám v núdzi, ktoré sa ocitli v ťažkých životných situáciách. Najdôležitejšie je aby deti mali svoje detstvo, šťastné detstvo. Vianoce patria do života každého z nás a hlavne patria deťom. Aj tento rok deti v núdzi zažijú skutočné Vianoce, ktoré prežijú šťastne a pokojne. Každé jedno prianie, ktoré si dieťa napíše bude darom od nás pre nich. Nič nemá väčšiu hodnotu ako splnený malý detský sen. Ďakujeme každému kto sa bude na tomto projekte pre deti v núdzi podieľať.

V rámci Decembra naše deti navštívi aj Mikuláš, ktorý rozpovie svoj dlhý príbeh, na konci ktorého každý dostane sladký balíček. Tešíme sa na teba Mikuláš.

September 2019

"Škola je zábava"

Zvýšenú pozornosť budeme venovať deťom zo sociálne slabších rodín a z málo podnetného prostredia, spolupráca s triednymi učiteľmi a rodičmi pri ich vzdelávaní, aby škola pre ich deti bola zábava a nie stres. Často sa stáva, že rodinám chýbajú financie na štúdium ich školy, nie len na školské poplatky, ale aj zakúpenie potrebných učebníc. Nákupom školských pomôcok zabezpečíme deťom nie len výbavu na ich edukáciu, ale tiež predídeme sociálnym rozdielomv škole.

August 2019

"Výlet v srdci prírody"

Ako každý rok realizuje v rámci nášho občianskeho združenia výlet s rodinami v núdzi. Naším cieľom je, aby deti mali zážitok so svojou mamou, starou mamou, ktoré sú pre rodiny v núdzi silným emotívnym zážitkom. OZ Dom nádeje sprostredkuje výlet pre matky v núdzi a tým spojíme nielen spoločné chvíle rodiny , ale aj zážitky, ktoré budú zdieľať ako rodina. Radi by sme navštívili opäť krásy nášho Slovenska kde deti spoznajú nové miesta, pamiatky, históriu. Veľmi sa tešíme na toto nové dobrodružstvo, ktoré spoločne zažijeme.

Júl 2019

"Táboráčik"

Aj tento rok sa budú tešiť deti z OZ Dom nádeje na Tábor, ktorý je nie len odmenou za ich vytrvalosť v škole, ale aj oddychom, dobrodružstvom a pekným zážitkom ich detstva. Deti si obohatia svoje detstvo o nové kamarátstva, nové zážitky a spomienky, ktoré sú pre deti veľmi dôležité a potrebujú ich prežívať. Tábor odovzdáva deťom hodnotné zážitky.

Jún 2019

"Aj ja som dieťaťom"

V mesiaci jún nás čaká oslava ku dňu detí, počas ktorej prežijú deti z oslabeného sociálneho prostredia dobrodružstvo v krásnom prostredí plné hier, zábavy a nových zážitkov v ich často neľahkých životných situáciách. Dobrodružstvo je súčasťou detstva s nekonečnými zážitkami a novými kamarátstvami. Počas tohto dňa na nás čaká iba zábava, na ktorú sa už deti veľmi tešia.

Máj 2019

" Integrácia sociálne slabých a znevýhodnených do spoločnosti"

V rámci mesiaca Máj organizujeme pracovnú skupinu, ktorá bude poukazovať na neustály problém integrácie sociálne slabých do spoločnosti. Starostlivosť o túto sociálnu skupinu si vyžaduje nie len ľudský prístup, ale hľadanie možností a riešení ich správnej integrácie. Integrácia týmto rodinám poskytuje vyšší a kvalitnejší stupeň adaptácie, čo je hlavným cieľom integrácie sociálne slabých.

Vzhľadom na to, že Integrácia sociálne slabých a znevýhodnených do spoločnosti je veľmi aktuálna je potrebné hľadať nové metódy, ktoré uľahčia ich život a sociálny status.

Apríl 2019

"Maľovaná veľká noc"

Veľká noc predstavuje nielen množstvo tradícií a zvykov, ale i veľa zábavy, osláv a prvé jarné dni. Pre deti sú tieto sviatky vzácne a krásne ako Vianoce. Tešia sa veľmi, pretože sú výnimočné, pestré a veselé, plné zaujímavých činností. A to práve vďaka tradíciám a rôznym veľkonočným zvykom. Veď ktorému dieťaťu by sa nepáčili maľované vajíčka, kuriatka, zajačiky, vyfarbovanie a zdobenie, či šibanie a oblievanie? Tešíme sa tvorivé dielne, ktoré strávime spoločne pri tvorbe rôznych veľkonočných predmetov.

Marec 2019

"Kino je náš kamarát"

V mesiaci Marec navštívime kino s deťmi, aby sme im opäť spríjemnili ich voľný čas po škole a dali deťom ň príjemný program s obľúbenými rozprávkovými postavičkami, ktoré sú pre deti často veľkou inšpiráciou. Kino je nie len veľkou zábavou, ale aj dobrodružstvom. Pekný zážitok v deťoch vytvorí príjemný pocit, ktorý deťom vracia často ich stratený úsmev na tvári.

JANUÁR 2019

"Lyžiarik"

OZ Dom nádeje v rámci Jarných prázdnin a programu "Lyžiarik" zorganizuje lyžiarsky výcvik za pomoci inštruktorov v lyžiarskom stredisku. Cieľom je naučiť sa lyžovať a priniesť deťom zo sociálne oslabeného prostredia nové zručnosti, veľa zábavy a taktiež umožniť deťom zážitok z ich prvého lyžovania lyžovania , ktoré si nemôžu finančne dovoliť absolvovať lyžiarsky výcvik v školách.Plán aktivít 2018

Cieľom aktivít je  vyplniť dieťaťu voľné dni, aby sa deti netúlali bezducho po ulici, ale aby svoj čas vyplnili správne, rozvíjali svoje pohybové aktivity a rozvíjali aj svoje vedomosti. Pomocou hier a aktivít naučiť deti ako v sebe prelomiť jeho uzavretosť a ukázať, čo všetko dobré je v ňom a vedieť to použiť.


"Deň detí" - 8. júna 2018

V mesiaci jún zorganizujeme s rodinami a ich deťmi opekačku,  ktorá bude v rámci oslavy dňa detí a uskutoční sa v príjemnom prostredí blízko lesa kde budú pre deti pripravené aj rôzne hry, pri ktorých môžu spoločne tráviť chvíle so svojou rodinou. Čaká nás veľa zábavy a nebudú chýbať aj súťaže so sladkou odmenou. Tešíme sa.


"Tábor na nás čaká" - 25.6. 2018

Tábor je miesto, ktoré ponúka veľa veľa  dobrodružstva a taktiež nové priateľstvá. Snažíme sa preto pomôcť zabezpečiť deťom z nízkopríjmových rodín, aby prežili skutočné zážitkové leto. Deti si obohatia svoje detstvo o pekné zážitky a spomienky, ktoré sú pre deti veľmi dôležité.  Aj tento rok sa naše deti zúčastnia táborov cez rádio expres a nadáciu Markíza. 


"Oslava ukončenia školy" 29.6. 2018

V rámci mesiaca nás čaká s deťmi ukončenie školského roku, ktorá ako každý rok bude oslava v Mc donalde pri spoločnom obede. Spoločne tak zahájime začiatok prázdnin, ktoré si spoločne užijeme v rámci aktivít, ktoré nás počas leta čakajú.

"Prázdniny bez predsudkov" 10. 7. 2018

V rámci leta sa zorganizuje " Výlet na Liptov"pre deti a ich mamy, ktoré sú v pôsobnosti nášho občianskeho združenia. Čaká nás túlanie sa cez Liptov počas ktorého si prejdeme zábavnú Tricklandiu, spoznáme krásy a zákutia Stanišovskej jaskyne. Veľkým zážitkom bude návšteva Mincovníčkovo kde si deti môžu nie len vypočuť históriu výroby mincí, ale si môžu sami vyskúšať mincu vyrobiť. Tešíme sa.


" Škola volá " 22.8. 2018

V rámci nášho projektu " Škola volá" sa v mesiaci august uskutoční nákup školských pomôcok pre deti z nízkopríjmových rodín, aby sa vyrovnali nie len sociálne rozdiely, ale aby dieťa začalo školu pripravené zo všetkým ako správny žiak. Školské pomôcky budeme distribuovať osobne do 20 rodín, ktoré sú v pôsobnosti nášho Občianskeho združenia. 


"Chodíme do školy, ale aj do kina" 1.10-31.10

V mesiaci október navštívime kino s deťmi, aby sme spríjemnili nie len ich voľný čas, ale urobili deťom príjemný program s obľúbenými rozprávkovými postavičkami, ktoré sú pre deti často veľkou inšpiráciou. Kino je veľkou zábavou a  veríme, že si deti odnesú pekný zážitok a naučili sa, že nie len v rozprávke to končí šťastne, ale aj v živote.