Hlavní partneri


Plán aktivít 2019

Cieľom našich aktivít je nie len vyplniť dieťaťu voľné dni, ale prinavrátiť deťom detstvo, ktoré často prekračujú ,či už z dôvodu, že rodina nemá dostatočné financie, sú z viac početnej rodiny, starajú sa o mladších súrodencov, sú v ťažkých životných situáciách a ostatné faktory, ktoré ovplyvňujú detstvo detí. každá aktivita nie len učí dieťa osobnostne rásť, ale dáva im nový význam v ich živote, radosť, zábavu, dobrodružstvo a šťastné detstvo. Každé dieťa aj napriek ťažkým životným udalostiam má prežiť detstvo spokojne a dôstojne.

JANUÁR 2019

"Lyžiarik"

OZ Dom nádeje v rámci Jarných prázdnin a programu "Lyžiarik" zorganizuje lyžiarsky výcvik za pomoci inštruktorov v lyžiarskom stredisku. Cieľom je naučiť sa lyžovať a priniesť deťom zo sociálne oslabeného prostredia nové zručnosti, veľa zábavy a taktiež umožniť deťom zážitok z ich prvého lyžovania lyžovania , ktoré si nemôžu finančne dovoliť absolvovať lyžiarsky výcvik v školách.

Marec 2019

"Kino je náš kamarát"

V mesiaci Marec navštívime kino s deťmi, aby sme im opäť spríjemnili ich voľný čas po škole a dali deťom ň príjemný program s obľúbenými rozprávkovými postavičkami, ktoré sú pre deti často veľkou inšpiráciou. Kino je nie len veľkou zábavou, ale aj dobrodružstvom.  Pekný zážitok  v deťoch vytvorí príjemný pocit, ktorý deťom vracia často ich stratený úsmev na tvári.

Apríl 2019

"Maľovaná veľká noc"

Veľká noc predstavuje nielen množstvo tradícií a zvykov, ale i veľa zábavy, osláv a prvé jarné dni. Pre deti sú tieto sviatky vzácne a krásne ako Vianoce. Tešia sa veľmi, pretože sú výnimočné, pestré a veselé, plné zaujímavých činností. A to práve vďaka tradíciám a rôznym veľkonočným zvykom. Veď ktorému dieťaťu by sa nepáčili maľované vajíčka, kuriatka, zajačiky, vyfarbovanie a zdobenie, či šibanie a oblievanie? Tešíme sa tvorivé dielne, ktoré strávime spoločne pri tvorbe rôznych veľkonočných predmetov.

Máj 2019

" Integrácia sociálne slabých a znevýhodnených do spoločnosti"

V rámci mesiaca Máj organizujeme pracovnú skupinu, ktorá bude poukazovať na neustály problém integrácie sociálne slabých do spoločnosti. Starostlivosť o túto sociálnu skupinu si vyžaduje nie len ľudský prístup, ale hľadanie možností a riešení ich správnej integrácie. Integrácia týmto rodinám poskytuje vyšší a kvalitnejší stupeň adaptácie, čo je hlavným cieľom integrácie sociálne slabých. 

Vzhľadom na to, že  Integrácia sociálne slabých a znevýhodnených do spoločnosti je veľmi aktuálna je potrebné hľadať nové metódy, ktoré uľahčia ich život a sociálny status.

Jún 2019

"Aj ja som dieťaťom"

V mesiaci jún nás čaká oslava ku dňu detí, počas ktorej prežijú deti z oslabeného sociálneho prostredia dobrodružstvo v krásnom prostredí plné hier, zábavy a nových zážitkov v ich často neľahkých životných situáciách. Dobrodružstvo je súčasťou detstva s nekonečnými zážitkami a novými kamarátstvami. Počas tohto dňa na nás čaká iba zábava, na ktorú sa už  deti veľmi tešia. 

Júl 2019

"Táboráčik"

Aj tento rok sa budú tešiť deti z OZ Dom nádeje na Tábor, ktorý je nie len odmenou za ich vytrvalosť v škole, ale aj oddychom, dobrodružstvom a pekným zážitkom ich detstva.  Deti si obohatia svoje detstvo o nové kamarátstva, nové zážitky a spomienky, ktoré sú pre deti veľmi dôležité a potrebujú ich prežívať. Tábor odovzdáva deťom hodnotné zážitky.

August 2019

"Výlet v srdci prírody"

Ako každý rok realizuje v rámci nášho občianskeho združenia výlet s rodinami v núdzi. Naším cieľom je, aby deti mali zážitok so svojou mamou, starou mamou, ktoré sú pre rodiny v núdzi silným emotívnym zážitkom. OZ Dom nádeje sprostredkuje výlet pre matky v núdzi a tým spojíme nielen spoločné chvíle rodiny , ale aj zážitky, ktoré budú zdieľať ako rodina. Radi by sme navštívili opäť krásy nášho Slovenska kde deti spoznajú nové miesta, pamiatky, históriu. Veľmi sa tešíme na toto nové dobrodružstvo, ktoré spoločne zažijeme.

September 2019

"Škola je zábava"

Zvýšenú pozornosť budeme venovať deťom zo sociálne slabších rodín a z málo podnetného prostredia, spolupráca s triednymi učiteľmi a rodičmi pri ich vzdelávaní, aby škola pre ich deti bola zábava a nie stres. Často sa stáva, že rodinám chýbajú financie na štúdium ich školy, nie len na školské poplatky, ale aj zakúpenie potrebných učebníc. Nákupom školských pomôcok zabezpečíme deťom nie len výbavu na ich edukáciu, ale tiež predídeme sociálnym rozdielom v škole.

Plán aktivít 2018

Cieľom aktivít je  vyplniť dieťaťu voľné dni, aby sa deti netúlali bezducho po ulici, ale aby svoj čas vyplnili správne, rozvíjali svoje pohybové aktivity a rozvíjali aj svoje vedomosti. Pomocou hier a aktivít naučiť deti ako v sebe prelomiť jeho uzavretosť a ukázať, čo všetko dobré je v ňom a vedieť to použiť.


"Deň detí" - 8. júna 2018

V mesiaci jún zorganizujeme s rodinami a ich deťmi opekačku,  ktorá bude v rámci oslavy dňa detí a uskutoční sa v príjemnom prostredí blízko lesa kde budú pre deti pripravené aj rôzne hry, pri ktorých môžu spoločne tráviť chvíle so svojou rodinou. Čaká nás veľa zábavy a nebudú chýbať aj súťaže so sladkou odmenou. Tešíme sa.


"Tábor na nás čaká" - 25.6. 2018

Tábor je miesto, ktoré ponúka veľa veľa  dobrodružstva a taktiež nové priateľstvá. Snažíme sa preto pomôcť zabezpečiť deťom z nízkopríjmových rodín, aby prežili skutočné zážitkové leto. Deti si obohatia svoje detstvo o pekné zážitky a spomienky, ktoré sú pre deti veľmi dôležité.  Aj tento rok sa naše deti zúčastnia táborov cez rádio expres a nadáciu Markíza. 


"Oslava ukončenia školy" 29.6. 2018

V rámci mesiaca nás čaká s deťmi ukončenie školského roku, ktorá ako každý rok bude oslava v Mc donalde pri spoločnom obede. Spoločne tak zahájime začiatok prázdnin, ktoré si spoločne užijeme v rámci aktivít, ktoré nás počas leta čakajú.

"Prázdniny bez predsudkov" 10. 7. 2018

V rámci leta sa zorganizuje " Výlet na Liptov"pre deti a ich mamy, ktoré sú v pôsobnosti nášho občianskeho združenia. Čaká nás túlanie sa cez Liptov počas ktorého si prejdeme zábavnú Tricklandiu, spoznáme krásy a zákutia Stanišovskej jaskyne. Veľkým zážitkom bude návšteva Mincovníčkovo kde si deti môžu nie len vypočuť históriu výroby mincí, ale si môžu sami vyskúšať mincu vyrobiť. Tešíme sa.


" Škola volá " 22.8. 2018

V rámci nášho projektu " Škola volá" sa v mesiaci august uskutoční nákup školských pomôcok pre deti z nízkopríjmových rodín, aby sa vyrovnali nie len sociálne rozdiely, ale aby dieťa začalo školu pripravené zo všetkým ako správny žiak. Školské pomôcky budeme distribuovať osobne do 20 rodín, ktoré sú v pôsobnosti nášho Občianskeho združenia. 


"Chodíme do školy, ale aj do kina" 1.10-31.10

V mesiaci október navštívime kino s deťmi, aby sme spríjemnili nie len ich voľný čas, ale urobili deťom príjemný program s obľúbenými rozprávkovými postavičkami, ktoré sú pre deti často veľkou inšpiráciou. Kino je veľkou zábavou a  veríme, že si deti odnesú pekný zážitok a naučili sa, že nie len v rozprávke to končí šťastne, ale aj v živote.

"Tvorivé Vianočné dielne" 26.11.2018

V mesiaci November budeme spoločne s deťmi realizovať tvorivé vianočné dielne počas ktorých si budú deti vyrábať rôzne vianočné predmety, svietniky pohľadnice pre mamu, či vianočné prianie pre Ježiška. Tvorivé dielne prinášajú deťom nie len radosť a tvorivosť, ale prebúdzajú v nich príchod najkrajších sviatkov v roku a to sú Vianoce.


"Mikuláš" 7.12.2018

V mesiaci December čakáme príchod Mikuláša, ktorý príde aby sa s deťmi porozprával o ich radostiach, starostiach a zistil, kto najviac počúval a tiež aj pomáhal. Mikuláš so svojím čertom a anjelom prinesie veľa radosti a sladký balíček. Tešíme sa na Teba Mikuláš