Projekt Samsung

ĎAKUJEME spoločnosti samsung za darovanie 8 mobilov a 2 tablety rodinám v núdzi. Sociálne rozdiely v rodinách v núdzi sú v našej spoločnosti viditeľne no žiaľ často aj nepovšimnuté.

Každá takáto pomoc rodinám v núdzi im nie len zlepšuje ich život, ale pomáha im vyrovnať ich sociálny status.

Ďakujeme ♥