Projekt Family Kampaň

Prvá šanca je daná..
Druha vyhráva.
Tretia neexistuje . . .

Iniciátorom projektu je Nadácia J&T.

Nadácia v spolupráci s nami, odborníkmi z neziskového a štátneho sektora  sa usiluje sa o systémové zmeny v prevencii a starostlivosti o ohrozené rodiny/ rodiny v kríze .

Nadácia J&T bola založená s cieľom pomáhať rodinám v kríze. Zameriava sa na nasledovné oblasti:

  • Pomoc ohrozeným rodinám s deťmi
  • Náhradná starostlivosť
  • Rodiny so znevýhodneným členom

Pomoc ohrozeným rodinám s deťmi – pomáha osamelým rodičom a rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktoré sa dostali do nepriaznivej sociálnej situácie. Rodiny vzniknutú situáciu aktívne riešia a predovšetkým potrebujú podporu na udržanie i zaistenie stabilného bývania, vrátane nevyhnutných potrieb pre zdravý vývoj a vzdelanie detí.

Náhradná starostlivosť – podporuje náhradné rodiny, ktoré prijali dieťa/deti, ktoré nemôžu z akéhokoľvek dôvodu vyrastať v biologickej rodine. Príspevky sú určené na udržanie a zaistenie stabilného bývania, vrátane nevyhnutných potrieb pre zdravý vývoj a vzdelanie zverených detí.

Rodiny so znevýhodneným členom – prispieva na kúpu vybraných základných kompenzačných pomôcok (ak je v rodine nezaopatrené dieťa) a na vybrané terapie.

Viac na:

https://www.familykampan.sk/