Ako pomôcť...

Každý dar pomôže deťom a rodinám v kríze v ich ťažkých chvíľach a nás podporí v úsilí pomôcť im čo najlepšie.
Aj malá darovaná čiastka, ktorá nezaťaží Váš rozpočet, pomôže významným spôsobom rodinám, ktoré sa ocitli v kríze.

OZ Dom nádeje

Hviezdoslavova 21, 036 01 Martin

                                     Čísloúčtu: IBANSK 5809000000005057406493
Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno: Občianske združenie Dom nádeje
Sídlo: Hviezdoslavova 21, 036 01 Martin
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42351669


V mene všetkých rodín Ďakujeme.