Ako pomôcť...

Dar je úprimnosť.

Dar je znakom zrelosti a meradlom

hodnoty mnohých ľudí ♥


Mnohé mamičky s deťmi a rodiny, ktoré sprevádzame varia doma pre svoje deti. Varenie je skromnejšie, ale zabezpečuje deťom teplú stravu, ktorá je veľmi dôležité pre ich dobrý zdravotný stav, ale aj psychický. Mnohé mamičky niekedy nemajú za čo uvariť a z dôvodu neustáleho zvyšovania sa mnohé deti nestravujú v školskom prostredí. Mnohé žijú s nízkym príjmom, ktorý im často stačí iba na pokrytie nájmu a nevyhnutných potrieb rodiny, mnohé sú bez práce lebo sa starajú o choré dieťa. Rodiny v núdzi v tomto zdražujúcom sa období potrebujú okrem teplého jedla /obeda zabezpečiť aj základné potraviny na jeho prípravu ako aj potrebné lieky v prípade chorého člena rodiny.

Prispením / darovaním 3 EUR daruješ jeden teplý obed dieťaťu, pre ktoré je to častokrát jediné teplé jedlo denne.
Priemerný nákup potravín a liekov pre 5- člennú rodinu stojí 80 - 100 EUR týždenne.

IBANSK 58 0900 0000 0050 5740 6493

BIC - SWIFT : GIBASKBX

Do poznámky prosím uveďte: teplý obed dieťaťu

V mene všetkých rodín Ďakujeme.

OZ Dom nádeje

Korešpondenčná adresa : Jozefa Krónera 14/1 03601 Martin

Poradenské centrum

Hviezdoslavova 21, 036 01 Martin

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno: Občianske združenie Dom nádeje
Sídlo: Hviezdoslavova 21, 036 01 Martin

IČO: 42351669
Právna forma: Občianske združenie

Registrácia: MV SR, VVS/1-900-90-42826-1


V mene všetkých rodín Ďakujeme.