Projekt vzdelanie - lenovo

September 2023
September 2023
Každé dieťa by malo mať bez ohľadu na svoju sociálnu situáciu prístup k dobrému vzdelaniu. Veľmi dôležité sú posuny, ktoré dieťa dokáže a motivujú ho ďalej. Ďakujeme, že nám pri tom pomáhate.

Mgr. Miroslava Fontányová, DiS, koordinátor projektu

Október 2021
Október 2021

Vzdelanie je veľmi potrebné na vyrastanie v spoločnosti a je v našom živote nesmierne dôležité. Mnohé deti však nemajú možnosti vzdelávať sa so všetkými technológiami, ktoré naša spoločnosť ponúka a preto často strácajú motiváciu učiť sa.

Je dôležité venovať osobitnú pozornosť tým najzraniteľnejším a zabezpečiť im primeranú sociálnu podporu, ako aj podporu v oblasti vzdelania. . . 

Ďakujeme spoločnosti Lenovo, že sa deti môžu dôstojne vzdelávať. 

Október 2021
Október 2021