Projekty deťom

Rok 2020

DECEMBER 2020

"Čarovné Vianoce"

Aj v tento náročný čas, ktorí prežívame sa nám naplnili Čarovné Vianoce pre 45 detí z nízkopríjmových rodín. Vianoce sú vtedy keď viac ako slová hovorí naše srdce. Nechajme nádej rásť, aby deti mali nie len šťastné a veselé Vianoce, ale aby aj ich detstvo bolo šťastné a veselé.

Pár čarovných momentov z Vianoc  

"Vianočný nákup rodinám v núdzi"

Aj napriek ťažkej situácií, ktorá je momentálne u nás sa nám podarilo zabezpečiť rodinám v núdzi nákup na štedrovečerný deň. Potravinovú pomoc pre rodiny v núdzi na obohatenie štedrovečerného stola zabezpečil a zakúpil 11. mechanizovaný prápor v Martine pod vedením pána Murína a jeho kolegov. Veľmi pekne Ďakujeme.

"Mikuláš, príď medzi nás"

Aj tento rok nás navštívil Mikuláš. Bolo to trošku organizačne iné, ale aj napriek tomu Mikuláš splnil svoje poslanie a daroval deťom plnú náruč prekvapenia. Sme radi, že sme ho mohli spoločne privítať a potešiť sa vzájomne, či príbehmi , milými slovami a sladkým prekvapením. Budeme sa tešiť opäť o rok na teba Mikuláš.

September 2020

Škola volá - Rovnoprávnosť vo vzdelávaní

Správna príprava do školy dáva dieťaťu pri vzdelávaní pocit nie len istoty, ale učí ho aj zodpovednosti.

Školské pomôcky sú nevyhnutné k zvládnutiu školských povinností a požiadaviek, ktoré sú na deti v škole kladené.

Aj tento rok deti z nízkopríjmových rodín sú plne pripravené na edukáciu so všetkými školskými pomôckami a tento rok aj notbook, na lepšiu komunikáciu zo školou.

Prajeme deťom aby sa im v ich školským výsledkoch darilo a školu brali nie len ako povinnosť, ale aj radosť.