Humanitárna pomoc

Humanitárna pomoc je neoddeliteľnou súčasťou našej práce s rodinami v kríze. Je to  pomoc v stave núdze a v tiesni, je reakciou na mimoriadnu udalosť.

Ďakujeme chance4children, že sme Vašou súčasťou a môžeme podávať pomoc a radosť tam, kde je to potrebné. 

Pomoc je smerovaná hlavne deťom v núdzi nie len na vyváženie  hodnôt , ale aj  vyrovnané detstvo s rovesníkmi, kamarátmi, spolužiakmi. Filantropia by mala byť prirodzenou súčasťou vývoja sociálnej starostlivosti o ľudí v núdzi.

Mgr. Miroslava Fontányová,, koordinátorka projektu