Humanitárna pomoc

HUMANITÁRNA POMOC

Humanitárna pomoc je našou neoddeliteľnou súčasťou našej práce s rodinami v kríze. Je to je pomoc v stave núdze a v tiesni, je reakciou na mimoriadnu udalosť.

Ďakujeme spoločnosti Hanseatic, že nám pomohli s prevozom humanitárnej pomoci, ktorá poslúži nie len tým najmenším, ale aj ich matkám, starším súrodencom, či starým matkám, ktoré sa často podieľajú na výchove, keď vlastný rodičia zlyhávajú.

Aj napriek ťažkej a zložitej situácií na svete vieme pomôcť a vyrovnať sociálne rozdiely v spoločnosti, medzi deťmi a hlavne v školách kde sa to najviac prejavuje.

Pomoc je smerovaná hlavne deťom v núdzi nie len na vyváženie  hodnôt , ale aj  vyrovnané detstvo s rovesníkmi, kamarátmi, spolužiakmi. Filantropia by mala byť prirodzenou súčasťou vývoja sociálnej starostlivosti o ľudí v núdzi.

Mgr. Miroslava Fontányová, DiS, koordinátorka projektu