2% z daní

Ďakujeme všetkým, ktorí sa v uplynulých rokoch rozhodli podporiť naše občianske združenie v prospech detí a rodín ohrozených chudobou, násilím a inými sociálnymi situáciami. Budeme veľmi radi ak podporíte našu činnosť aj v súčasnosti. Premeňte Vaše 2% na radosť detí v núdzi.

Ďakujeme, že ste s nami.

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2%

IČO: 42351669

Právna forma: Občianske združenie

Ulica: Jozefa Krónera 14

03601 Martin

Registrácia: MV SR, VVS/1-900-90-42826-1