Archív aktivít

V rámci nášho združenia sa snažíme s deťmi vypĺňať ich voľný čas v rámci celého roku.

Spoločnými chvíľami sa snažíme zabúdať na ťažké chvíle a situácie v živote, tešiť sa zo spoločných chvíľ plných radosti a spoločných spomienok. Deti svojou fantáziou dokážu dať veciam, situáciám inú, krajšiu tvár. V rámci celoročných aktivít ide o Tvorivé dielne na Veľkú noc , Marec Mesiac knihy, Hurá prázdniny kde sa deti zúčastňujú rôznych športových aktivít, športových táborov, spoločný prázdninový výlet, Śkola volá, Mesiac Október kde deti posielajú pohľadnice starým ľudom, ktorý už nemajú nikoho, Príchod Mikuláša a Tvorivé Vianočné dielne.

Fantázia, to nie je predstavovať si niečo, čo veci nie sú, ale urobiť z nich, čo by mohli byť.