Vianoce 2023 - ĎAKUJEME spoločnosti GGB Slovakia, že aj tieto Vianoce podporili našu činnosť a  poskytli nám  rôzne darčekové karty pre rodiny v núdzi. Aj vďaka nim rodiny  prežili pekné a pokojné sviatky prežité v radosti a pokoji.

Poďakovanie spoločnosti GGB Slovakia

VIANOCE 2022- najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia. Čas, kedy sa na chvíľu zastavíme a spomalíme naše hektické životy.  Čas, kedy máme k sebe akosi bližšie. Vianoce sú najkrajším obdobím v roku. No nie každý prežíva radosť rovnako obzvlášť keď je v rodine bolesť, smútok, či rôzne druhy násilia.

ĎAKUJEME spoločnosti GGB Slovakia za poskytnutie darčekových kariet pre rodiny v núdzi. Aj vďaka nim budú mať rodiny pekné a pokojné sviatky prežité v radosti a pokoji.

Ďakujeme spoločnosti Hanseatic, že nám pomohli s prevozom humanitárnej pomoci z Čiech, ktorá poslúži nie len tým najmenším, ale aj ich matkám, starším súrodencom, či starým matkám, ktoré sa často podieľajú na výchove, keď vlastný rodičia zlyhávajú.

Poďakovanie Nadácií ŽSK - Nadácia pre podporu RODINY

Ďakujeme nadácií Žilinského samosprávneho kraja za pomoc a podporu rodinám/ matkám v núdzi. 

Poďakovanie darcom