Poďakovanie Nadácií ŽSK - Nadácia pre podporu RODINY

Ďakujeme nadácií Žilinského samosprávneho kraja za pomoc a podporu rodinám/ matkám v núdzi. 

Poďakovanie darcom