Projekt - JEDLO AKO DAR

Projekt Jedlo ako dar je zameraný na nákup potravín rodinám v núdzi, ktoré sú v pôsobnosti nášho občianskeho združenia a rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej zložitej finančnej situácií.


Ako nám môžete pomôcť ?

Na projekte Jedlo ako dar sa môže podieľať každý kto má možnosť zakúpiť priamo potraviny do rodín, darovaním tašky trvanlivých produktov alebo priamo finančne pomôcť na nákup, ktorý zabezpečíme.

Veľké ĎAKUJEME kto sa pridá do tohto projektu a prispeje k zlepšeniu životnej situácie rodinám v núdzi. Do poznámky napísať "Jedlo ako DAR". 

IBANSK 58 0900 0000 0050 5740 6493

BIC - SWIFT : GIBASKBX


ĎAKUJEME