Projekt - DARUJ JEDLO

Projekt DARUJ JEDLO je zameraný na nákup trvanlivých potravín matkám s deťmi v núdzi, ktoré sú v pôsobnosti nášho občianskeho združenia a rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej zložitej finančnej situácií. Jedlo je darom tým, ktorý ho najviac potrebujú. 


Ako nám môžete pomôcť ?

Pomôcť ľuďom v ťažkých životných situáciách môžete spoločne s nami a to takou mierou, aká vám najviac vyhovuje: 

1. Darovať potraviny osobne

2. Darovať financie

2. Nakúpiť potraviny online 

Veľké ĎAKUJEME kto sa pridá do tohto projektu a prispeje jedlom tam kde chýba.

Do poznámky napísať " DARUJ JEDLO". 

IBANSK 58 0900 0000 0050 5740 6493

BIC - SWIFT : GIBASKBX


ĎAKUJEME