fórum_chat _bezpečia je bezpečným, anonymným priestorom pre ženy, matky, deti ktorí boli/sú postihnutí domácim násilím ako aj zasiahnutí krízou, aby sa podelili o svoje pocity, skúsenosti a navzájom sa podporovali. Našli odpoveď na rôzne otázky v kríze rodiny, v partnerstve, vo financiách, či v potrebe pomoci a bezpečia všetkým, čo pomoc hľadajú/potrebujú..

Vieme, že hovoriť s niekým iným o vašom osobnom živote môže byť ťažké, ale fórum_chat s nami môže byť vaším prvým krokom pomoci.

. . .otázka nikdy nestojí na tom, kto mi to dovolí,
ale kto ma v tom posilní. . .

 

Upozorňujeme, že fórum_chat nie je určené na vyhľadávanie rád v mene tretej strany.

Pomoc ženám si zaslúži byť vypočutá.

Mgr. Miroslava Fontányová, DiS, koordinátor fóra_bezpečia