. . ."Dom nie je domovom, kým v ňom nie je bezpečie. Mať svoj domov je zázrak". . .

Z dôvodu zvýšeného počtu násilia páchaného na ženách , ale aj na deťoch sme sa snažili naše služby skvalitniť a to zabezpečením bezpečného bývania, ktoré zabezpečí matke s dieťaťom ochranu a pomoc.

Byt krízovej intervencie ponúka rodine v kríze domov, súkromie a hlavne možnosť skutočne zmeniť životnú situáciu, v ktorej sa matka/ rodina ocitla. Z dôvodu, že obete domáceho násilia často krát utekajú pred násilníkom byt krízovej intervencie je na utajenej adrese z dôvodu ohrozenia svojho života násilníkom.

V byte krízovej intervencie majú rodiny, matky 

v kríze priestor na načerpanie síl, zlepšenie zdravotného a psychického stavu. Bývanie s odbornou podporou tak pomáha 

k opätovnému integrovaniu do spoločnosti. Podporu im zabezpečujeme v ich domácom rodinnom prostredí. 

Byt krízovej intervencie  je vytvorený pre matky v núdzi, ktoré potrebujú intenzívnu sociálnu podporu, aby boli schopné zmeniť svoju situáciu a eliminoval sa strach z krízovej situácie. 

Našou víziou je dlhodobá podpora bytu krízového bývania, aby matky v núdzi žili svoj život dôstojne, bez obmedzenia a v neposlednom rade násilia. Domov je miesto, ktoré má byť pokojne a deti v ňom musia cítiť pocit bezpečia a prežiť svoje detstvo šťastne.

Želali by sme si, aby sa v spoločnosti vybudovali také podmienky, aby mala každá rodina/matky v núdzi zabezpečené základné ľudské právo – prístup pre dôstojne bývanie. 

Mgr. Miroslava Fontányová, DiS , koordinátor projektu

Vytvárajte domov   

pre rodiny v

   núdzi s nami. . . 

Momentálne máme 10 mamičiek (z toho 45 maloletých detí), ktoré v rámci Martina užívajú byt krízovej intervencie a učia sa žiť bez násilia.