DARUJTE NÁM VAŠE 2%  Z DANE


Darujte nám Vaše 2 % z dane,


ktoré pomôžu zlepšiť a skvalitniť život týraným a opusteným deťom, rodinám v núdzi a matkám, ktoré sa začleňujú do spoločnosti. Spoločne urobíme viac, tak to skúsme.


ĎAKUJEME.


Dôležité termíny:

15. február 2019 - zamestnanec požiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň

30. apríla 2019 - zamestnanec zašle daňovému úradu v mieste bydliska vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, ktoré dostane od zamestnávateľa.


Tlačivá pre darovanie 2 %