DARUJTE NÁM VAŠE 2% DANE


Darujte nám Vaše 2 % dane,


ktoré pomôžu zlepšiť a skvalitniť život týraným a opusteným deťom, rodinám v núdzi a matkám, ktoré sa začleňujú do spoločnosti. Spoločne urobíme viac.


Tlačivá pre darovanie 2 %