Darované Vianoce ♥ Vianoce pre deti v núdzi 2023

. . .dávať nádej nie je možnosť, je to nevyhnutnosť. . .


Vianoce sú darom a pozvaním obdarúvať druhých. Sú darom domova a rodiny, života a lásky. Vianoce sú príležitosťou zdieľať radosť. Sú sviatkom návratu blízkych k spoločnému stolu, sviatkom spolupatričnosti človeka s človekom. 

Aj dieťa v núdzi chce zažiť skutočné Vianoce, cítiť že niekto na neho myslí, že ho chce potešiť. 

Darované Vianoce pomôžu dieťaťu v núdzi zažiť skutočné Vianoce, zažiť skutočné čaro Vianoc a potešiť sa vlastným darčekom, ktorý si vysníval.

Spoločne urobíme viac. Urobme krásne Vianoce a otvorme spoločne náruč tam, kde 

to potrebujú. 

Nech sú darmi týchto Vianoc vďačnosť, radosť a pokora. 

Ďakujeme