Daruj radosť - Vianoce pre deti v núdzi 2022

* Vianočná radosť *

Každoročnou tradíciou Jesseniovej lekárskej fakulty  je udalosť Zimný strom. Pri tejto príležitosti študenti ozdobujú vianočný stromček, pozerajú vianočnú rozprávku, spoločná kapustnicu, punč, pečenie medovníky. Všetky tieto produkty išli na predaj a vyzbierané peniaze budú darované. Študenti lekárskej fakulty nás oslovili v rámci nášho projektu Vianočná radosť, ktorá ich zaujala a financie podarovali rodinám v núdzi. Podali nádej tým najzraniteľnejším, podporili matky s deťmi v kríze, ktoré aj napriek ťažkej zložitej situácií pocítia radosť a nádej. Vďaka pomoci Zrnko poctivé potraviny a Sommelier sa z produktov  mohla uvariť kapustnica a upiecť medovníky, čo podporilo charitatívnu akciu študentov. Ešte raz veľká vďaka. 

Najdôležitejšie je aby deti mali svoje šťastné detstvo. Vianoce patria do života každého z nás a hlavne patria deťom. Nič nemá väčšiu hodnotu ako splnený malý detský sen. Ďakujeme, že nádej tu stále je a mohli sme ju aj  vďaka Vám pocítiť. 

Ďakujeme

Študenti lekárskej fakulty Zimný stromkrátke video a článok k udalosti.

https://youtu.be/2BMNLk4n4jY
https://www.jfmed.uniba.sk/detail-novinky/back_to_page/jesseniova-lekarska-fakulta-uk/article/studenti-lekarskej-fakulty-v-martine-vyzbierali-1-500-eur-pre-oz-dom-nadeje/